لوگو ای بیمه

ای بیمه

تصاویر ای بیمهتصاویر ای بیمهتصاویر ای بیمهتصاویر ای بیمهتصاویر ای بیمه

توضیحات

پلتفورم الکترونیک بازار بیمه کشور و نمایشگاه مجازی عرضه خدمات و محصولات بیمه ای


این پلتفورم از یک طرف مکانی برای تقاضا انواع بیمه های تجاری و از طرف دیگر مکانی برای عرضه پوشش های بیمه ای می باشد که عملکرد آن بر اساس موقعیت مکانی مشتری و نماینده است. در این بازار تمام محصولات شرکتهای بیمه ای و نحوه فروش آن به روز قابل مشاهده و درخواست می‌باشد. عملکرد نمایندگان در آن ارزیابی میشود و محدودیتی برای ورود نمایندگان وجود ندارد. هزینه استفاده از این پلتفورم برای مشتری رایگان و برای نمایندگان به صورت اشتراک ماهیانه می‌باشد.

تغییرات نسخه اخیر

نسخه اول.

توسعه دهنده

omid pourpanah