لوگو  ایوند | مرجع تمام رویدادها | Evand

ایوند | مرجع تمام رویدادها | Evand

تصاویر  ایوند | مرجع تمام رویدادها | Evandتصاویر  ایوند | مرجع تمام رویدادها | Evandتصاویر  ایوند | مرجع تمام رویدادها | Evandتصاویر  ایوند | مرجع تمام رویدادها | Evand

توضیحات

● از مهم‌ترین و جذاب‌ترین رویدادهای کشور باخبر شوید.

هر رویداد جدید یک دنیای تازه از تجربه است. ما معتقدیم یک رویداد ساده می‌تواند زندگی شما را تغییر دهد.


● با شرکت کنندگان رویدادها تعامل کنید و شبکه سازی کنید.

در رویدادهای تعاملی، می‌توانید به راحتی با شرکت کنندگان دیگر چت کنید، درباره رویداد به صورت زنده نظر بدهید و جزئیات رویداد را هر لحظه در دست داشته باشید.

تغییرات نسخه اخیر

بهبود تجربه کاربری

بهبود پایداری و رفع اشکالات

توسعه دهنده

ایوند