لوگو ایده پیام

ایده پیام

تصاویر ایده پیامتصاویر ایده پیامتصاویر ایده پیامتصاویر ایده پیامتصاویر ایده پیام

توضیحات

با استفاده از نرم افزار کاربردی سامانه پیام کوتاه ایده پیام قادر خواهید بود از امکانات این سامانه با سهولت هر جه تمام تر استفاده نمایید.

یکی از سیاست های شرکت مبنی بر این می باشد که در هر شرایط کاربران امکان دسترسی به سامانه را داشته باشند و همچنین با ساده ترین روش اقدام به تبلیغات خود نمایند به همین منظور این نرم افزار حضورتان ارائه گردید.

برای استفاده از این نرم افزار میتوانید در سایت ایده از طریق این لینک پیام ثبت نام کرده و از امکانات این نرم افزار استفاده نمایید.باعث افتخار ماست نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با برنامه با ما به اشتراک بگذارید.


تغییرات نسخه اخیر

اضافه شدن امکان شارژ.

توسعه دهنده

وب ایده