لوگو اپلیکیشن متخصصین آزمایش آنلاین

اپلیکیشن متخصصین آزمایش آنلاین

تصاویر اپلیکیشن متخصصین آزمایش آنلاینتصاویر اپلیکیشن متخصصین آزمایش آنلاینتصاویر اپلیکیشن متخصصین آزمایش آنلاین

توضیحات

آزمایش آنلاین این امکان را به شما می دهد تا بدون حضور در مراکز درمانی، خدماتی همچون آزمایش پزشکی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، نوار قلب و ... را در منزل دریافت کنید.

نرم افزار فوق نسخۀ متخصصین تیم آزمایش آنلاین می باشد.

تغییرات نسخه اخیر

...

توسعه دهنده

آزمایش آنلاین