لوگو اپلیکیشن خرید و بازیافت پسماند

اپلیکیشن خرید و بازیافت پسماند

تصاویر اپلیکیشن خرید و بازیافت پسماندتصاویر اپلیکیشن خرید و بازیافت پسماندتصاویر اپلیکیشن خرید و بازیافت پسماندتصاویر اپلیکیشن خرید و بازیافت پسماند

توضیحات

اپلیکیشن خرید و بازیافت پسماند شما میتوانید با تفکیک و فروش پسماند خود به زودباز به صورت ریالی کیف پول مجازی خود را شارژ کنید

تغییرات نسخه اخیر

رفع باگ ها

توسعه دهنده

زودباز