لوگو اپامن

اپامن

تصاویر اپامنتصاویر اپامنتصاویر اپامنتصاویر اپامنتصاویر اپامن

توضیحات

این اپلیکیشن ویژه کلیه‌ی ساکنین، مالکین و مدیران ساختمان‌هاست تا به‌واسطه‌ی آن بتوانند تمام هزینه‌های جاری ساختمان اعم از قبوض، شارژ و ... را به شفافیت مشاهده و پرداخت نمایند. همچنین از این طریق می‌توان اتفاقات و اعلان‌های گوناگون را به اطلاع ساکنین رساند یا به هر عنوان تمامی روابط موجود بین ساکنین و مدیریت ساختمان را در بستر این اپلیکیشن پوشش داد.

برای استفاده از این برنامه و ساخت حساب کاربری با شماره‌های زیر تماس بگیرید:

۴۹۱۵۲۰۰۰-۴۰۴۴۸۱۱۹

تغییرات نسخه اخیر

رفع خطاهای موجود

توسعه دهنده

اپامن