لوگو اویزیت

اویزیت

تصاویر اویزیتتصاویر اویزیتتصاویر اویزیتتصاویر اویزیتتصاویر اویزیت

توضیحات

پیام رسان اُویزیت با امکان پذیر کردن ویزیت غیرحضوری، موجب کاهش آمد و شدهای غیر ضروری شده تا شما در مطب، وقت خود را به بیمارانی که واقعا نیاز به معاینه فیزیکی دارند، اختصاص دهید.

تغییرات نسخه اخیر

بهبود و رفع برخی اشکالات

توسعه دهنده

ovisit