لوگو امن آزمون

امن آزمون

تصاویر امن آزمونتصاویر امن آزمونتصاویر امن آزمونتصاویر امن آزمونتصاویر امن آزمون

توضیحات

امن آزمون با استفاده از جدید ترین تکنولوژی های هوش مصنوعی سعی در برقراری سلامت آزمون های آنلاین را دارد.

تغییرات نسخه اخیر

بروزرسانی امکانات

توسعه دهنده

بازرگام