لوگو اطلس

اطلس

تصاویر اطلستصاویر اطلستصاویر اطلستصاویر اطلستصاویر اطلس

توضیحات

این برنامه جهت فعالسازی و بهره برداری از سامانه ضد سرقت آنلاین اطلس می باشد.


قابلیتهای سامانه شامل:

ردیابی

گزارشات سفر

مشاهده وضعیت فعلی خودور

وضعیت باتری

گزارش حمل با جرثقیل

امکان تعریف سرویس های دوره ای و یادآور

گزارش مصرف سوخت

و ...

تغییرات نسخه اخیر

رفع مشکل ارتباط

توسعه دهنده

اطلس