لوگو اطلس

اطلس

تصاویر اطلستصاویر اطلستصاویر اطلستصاویر اطلستصاویر اطلس

توضیحات

اپلیکیشن اطس بخشی از سامانه ی حضور و غیاب اطلس تحت وب (محصول شرکت طرح و پردازش غدیر) می باشد .این اپلیکیشن در پلتفرم های Android , IOS پیاده سازی گردیده است و دارای ویژگی های زیر میباشد:· مشاهده تردد و گزارش کارکرد بصورت ماهانه و روزانه ، نموداری و ...· مشاهده ، ثبت و پیگیری درخواست های مرخصی ، ماموریت و ...· مشاهده درخواست ها و کارکرد پرسنل تحت مدیریت· تایید ، رد ویا حذف درخواست ها توسط مدیران· مشاهده مانده مرخصی· و ...

تغییرات نسخه اخیر

رفع برخی مشکلات گزارش شده

توسعه دهنده

طرح و پردازش غدیر