لوگو اطلس

اطلس

تصاویر اطلستصاویر اطلستصاویر اطلستصاویر اطلستصاویر اطلس

توضیحات

اپلیکیشن اطس بخشی از سامانه ی حضور و غیاب اطلس تحت وب (محصول شرکت طرح و پردازش غدیر) می باشد .این اپلیکیشن در پلتفرم های Android , IOS پیاده سازی گردیده است و دارای ویژگی های زیر میباشد:


· مشاهده تردد و گزارش کارکرد بصورت ماهانه و روزانه ، نموداری و ...


· مشاهده ، ثبت و پیگیری درخواست های مرخصی ، ماموریت و ...


· مشاهده درخواست ها و کارکرد پرسنل تحت مدیریت


· تایید ، رد ویا حذف درخواست ها توسط مدیران


· مشاهده مانده مرخصی


· و ...


تغییرات نسخه اخیر

رفع برخی مشکلات گزارش شده


توسعه دهنده

طرح و پردازش غدیر