لوگو استعلام قبض تلفن ثابت

استعلام قبض تلفن ثابت

تصاویر استعلام قبض تلفن ثابتتصاویر استعلام قبض تلفن ثابتتصاویر استعلام قبض تلفن ثابتتصاویر استعلام قبض تلفن ثابت

توضیحات

براحتی قبض میان دوره و پایان دوره ای تلفن ثابت خود را استعلام و پرداخت کنید.


ایمیل پشتیبانی: khalafi.ani@yandex.com


پشتیبانی تلگرامی: 9365658956

تغییرات نسخه اخیر

- پشتیبانی از iOS ۱۳

توسعه دهنده

محسن حیدریان