لوگو اذانگو

اذانگو

1
تصاویر اذانگوتصاویر اذانگوتصاویر اذانگوتصاویر اذانگوتصاویر اذانگوتصاویر اذانگو

توضیحات

اذان گو در یک نگاه برنامه ای مذهبی برای پخش اذان و یادآوری اوقات شرعی و مناسبت ها می باشد .

این برنامه دارای قابلیت های زیر می باشد :

• قابلیت پخش و محاسبه ی زمان اذان براساس موقعیت جغرافیایی و فرمول محاسبه ی دلخواه (مؤسسه ی ژئو فیزیک دانشگاه تهران و ...)ا

• تقویم کامل ۴ زبانه شمسی میلادی و قمری بدون محدودیت زمانی با قابلیت افزودن رویداد کاربر و یادآوری

• قبله نمای دقیق براساس موقعیت جغرافیایی

• قابلیت اطلاع رسانی هنگام نزدیک شدن به زمان قضای نمازهای پنجگانه

• قابلیت اطلاع رسانی مناسبت های هرروز در زمان دلخواه

•قابلیت اطلاع رسانی و اعلان مانده به اذان

• قابلیت پخش اذان با صدای مؤذن دلخواه خود

تغییرات نسخه اخیر

بهبود در عملکرد

منطبق با ios 14

توسعه دهنده

Mehrdad