لوگو اتاق بازرگانی خراسان رضوی

اتاق بازرگانی خراسان رضوی

تصاویر اتاق بازرگانی خراسان رضویتصاویر اتاق بازرگانی خراسان رضویتصاویر اتاق بازرگانی خراسان رضوی

توضیحات

با بیش از یک قرن فعالیت تشکل تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع در تاریخ مشهد و خراسان بزرگ پیوند خورده است. این تشکل بزرگ بیش از 3500 عضو فعال دارد و مرجعی مهم در فعالیت های اقتصادی شرق کشور محسوب می شود.


تغییرات نسخه اخیر

نرم افزار اتاق بازرگانی خراسان رضوی


توسعه دهنده

آپیدو