لوگو آناتومی دامپزشکی

آناتومی دامپزشکی

تصاویر آناتومی دامپزشکیتصاویر آناتومی دامپزشکیتصاویر آناتومی دامپزشکیتصاویر آناتومی دامپزشکیتصاویر آناتومی دامپزشکی

توضیحات

آناتومی دامپزشکی:

آناتومی دامپزشکی شامل آناتومی حیوانات زیر است:

- آناتومی سگ

- آناتومی گربه

- آناتومی گوسفند

- آناتومی بز

- آناتومی گاو

- آناتومی اسب

- آناتومی پرندگان


- مقدمه و اصطلاحات

- دﺳﺘﮕﺎه عصبی

- دستگاه تنفس

- دستگاه گردش خون

- دستگاه گوارش

- دستگاه ادراری

- دستگاه تناسلی

- استخوان شناسی

- ماهیچه شناسی


تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی

توسعه دهنده

دامپزشکی