لوگو آموزش دفاع شخصي

آموزش دفاع شخصي

تصاویر آموزش دفاع شخصيتصاویر آموزش دفاع شخصيتصاویر آموزش دفاع شخصيتصاویر آموزش دفاع شخصي

توضیحات

با يادگيري دفاع شخصي زندگي خودرانجات دهيد.

ما هميشه اخبار صدمه ديدن افراد را در مورد باج گيري و يا دزدي و نزاع شنيده ايم ولي هميشه تصور ميکنيم که هيچ وقت اين اتفاق براي ما رخ نخواهد داد و هميشه اين اتفاقات براي ديگران است. اما اين تصور کاملا اشتباه بوده و بايد بدانيد که هيچ کسي از اين اتفاقات در امان نيست و ممکن است اين موارد خدايي نکرده براي هر کسي اتفاق بيفتد.


همانطورکه ميدانيد هميشه پيشگيري بهتر از درمان است

با نصب و خواندن اين اپليکيشن يادبگيريد در مقابل مهاجمان از خوددفاع کنيد.

مناسب براي خانمها وآقايان


منابع:

ترجمه اي از کتاب The SAS Self-Defense

wikipedia

minibiyab

تغییرات نسخه اخیر

new version

توسعه دهنده

گروه نرم افزاری باران