لوگو  آشپزی (نسخه‌ی رایگان) | Ashpazi Irani آشپزی ایرانی

آشپزی (نسخه‌ی رایگان) | Ashpazi Irani آشپزی ایرانی

تصاویر  آشپزی (نسخه‌ی رایگان) | Ashpazi Irani آشپزی ایرانیتصاویر  آشپزی (نسخه‌ی رایگان) | Ashpazi Irani آشپزی ایرانیتصاویر  آشپزی (نسخه‌ی رایگان) | Ashpazi Irani آشپزی ایرانی

توضیحات

صدها دستور طبخ غذاهای ایرانی

ورژن رایگان اپ بسیار محبوب آشپزی


تغییرات نسخه اخیر
توسعه دهنده

ashpaziiran