لوگو  آشپزی (نسخه‌ی رایگان) | Ashpazi Irani آشپزی ایرانی

آشپزی (نسخه‌ی رایگان) | Ashpazi Irani آشپزی ایرانی

تصاویر  آشپزی (نسخه‌ی رایگان) | Ashpazi Irani آشپزی ایرانیتصاویر  آشپزی (نسخه‌ی رایگان) | Ashpazi Irani آشپزی ایرانیتصاویر  آشپزی (نسخه‌ی رایگان) | Ashpazi Irani آشپزی ایرانی

توضیحات

صدها دستور طبخ غذاهای ایرانی

ورژن رایگان اپ بسیار محبوب آشپزی

تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

ashpaziiran