لوگو آزمونستا

آزمونستا

تصاویر آزمونستاتصاویر آزمونستاتصاویر آزمونستا

توضیحات

اپلیکیشن آزمونستا اپلیکیشنی سریع، حرفه ای و آسان جهت کسب آمادگی در آزمون هایی نظیر حسابدار رسمی، کاشناس رسمی دادگستری- کانون، کارشناس رسمی - قوه قضاییه - مشاور رسمی مالیاتی، کنکور کارشناسی ارشد می باشد.

تغییرات نسخه اخیر

بهینه سازی و برخی تغییرات جزیی

توسعه دهنده

habibnejad_ma