لوگو hinics

hinics

تصاویر hinicsتصاویر hinicsتصاویر hinicsتصاویر hinics

توضیحات

با استفاده از این برنامه شما می توانید به دستگاه های تولید شده در زمینه اینترنت اشیاء توسط شرکت هاینیکس فرمان داده و تنظیمات دستگاه را تغییر دهید.

تغییرات نسخه اخیر

نسخه اولیه

توسعه دهنده

برنامه نویسان