لوگو Fake Chat (Direct Message)

Fake Chat (Direct Message)

تصاویر Fake Chat (Direct Message) تصاویر Fake Chat (Direct Message) تصاویر Fake Chat (Direct Message)

توضیحات

ایجاد مکالمه های تقلبی با هرکسی که میخواهید.

ایجاد چت جعلی در دایرکت


تغییرات نسخه اخیر

new design.توسعه دهنده

Bekir Dursun