لوگو Dice In Cup Game

Dice In Cup Game

تصاویر Dice In Cup Gameتصاویر Dice In Cup Gameتصاویر Dice In Cup Gameتصاویر Dice In Cup Gameتصاویر Dice In Cup Game

توضیحات

در این بازی شما یک تاس را زیر فنجانی گذاشته و سپس با جا به جایی آنها باید تشخیص دهید که تاس مورد نظر شما زیر کدام فنجان قرار دارد. این بازی تمرکز و دقت بالایی مطلبد. چشم از فنجان مورد نظرتان بر ندارید تا بتوانید خوب تمرکز کرده و آن را تشخیص دهید.این بازی در ابتدا بسیار ساده بوده و هر کسی تنها در چند دقیقه طریقه بازی را یاد میگیرد اما با بالاتر رفتن مراحل سخت تر شده و نیاز به تمرکز و دقت بیشتری خواهد داشت؛ قسمت چالشی بازی هم از مراحل بالاتر شروع میشود.

این بازی بسیار ساده می تواند ساعت ها شما و دوستانتان را سرگرم کند.


تغییرات نسخه اخیر

.

توسعه دهنده

Priti Kaloni