لوگو Xenotic tracker | ردیاب زنوتیک

Xenotic tracker | ردیاب زنوتیک

تصاویر Xenotic tracker | ردیاب زنوتیکتصاویر Xenotic tracker | ردیاب زنوتیکتصاویر Xenotic tracker | ردیاب زنوتیکتصاویر Xenotic tracker | ردیاب زنوتیک

توضیحات

برنامه زنوتیک برای ردیاب‌های تولیدی شرکت استفاده می شود.


با این برنامه شما می توانید ردیاب خود را مدیریت کنید.


ویژگی های برنامه:


۱- ردیابی زنده


۲- بررسی سرعت


۳- تنظیم زنگ محدودیت سرعت


۴- خاموش کردن ماشین


۵- تنظیم حصار GEO


و ....

تغییرات نسخه اخیر

بهبود عملکرد برنامه

رفع برخی ایرادات

توسعه دهنده

GTC