لوگو آی اپس کیت | iApps Kit

آی اپس کیت | iApps Kit

4.8
تصاویر آی اپس کیت | iApps Kitتصاویر آی اپس کیت | iApps Kitتصاویر آی اپس کیت | iApps Kit

توضیحات

این برنامه به منظور بررسی صحت عملکرد اپ های دانلود شده از طریق آی اپس، بر روی دستگاه شما نصب می شود. لطفا از حذف کردن آن پرهیز کنید.
آی اپس ، iappskit ، iapps kit ، کیت آی اپس ، کيت آي اپس ، آي اپس کيت ، آی‌اپس‌کیت ، ای اپس کیت ، اي اپس کيت

تغییرات نسخه اخیر

برای نصب اپلیکیشن ها بصورت عادی، نیاز به نصب آی اپس کیت می باشد.

توسعه دهنده

آی اپس