لوگو پاکت

پاکت

تصاویر پاکتتصاویر پاکتتصاویر پاکت

توضیحات

با توجه به سهولت استفاده از تلفن همراه به منظور اطلاع رسانی عملیات بانکی برای اکثر مشتریان، بانک شهر اقدام به ارائه سرویس پیام رسان شهر نموده است که با استفاده از بستر اینترنت، امکان دریافت پیام های بانکی برای مشتریان فراهم می گردد.

تغییرات نسخه اخیر

بهینه سازی اپلیکیشن پاکت

توسعه دهنده

بانک شهر