لوگو صندوقک

صندوقک

تصاویر صندوقکتصاویر صندوقکتصاویر صندوقکتصاویر صندوقکتصاویر صندوقک

توضیحات

صندوقک مرجعی است برای ارسال و دریافت (نظرات پیشنهادات و انتقادات مشتریان) درباره ی هر نوع از خدمات وکسب و کاری اعم از : محصولات، مکان ها، رویدادها، سایت ها، نرم افزا ها و برنامه ها.

صندوقک برای انتخاب بهترین تصمیم به شما کمک می‌کند.

با نصب صندوقک :

١. لذت اظهار نظر در باره تمام خدماتی که دریافت می‌کنید را از دست ندهید.

٢. می‌توانید هوشمندانه و بهینه انتخاب کنید.

٣. به صورت سریع و بیواسطه پیشنهادات و انتقاداتتان را به صاحبان کسب وکار و یا رویداد مورد نظرتان برسانید.

۴.می توانیم با ثبت نظرات دقیق و صحیح به یکدیگر برای داشتن زندگی بهتر کمک نمائیم.

تغییرات نسخه اخیر

.

توسعه دهنده

صندوقک