لوگو پلیس من

پلیس من

3
تصاویر پلیس منتصاویر پلیس منتصاویر پلیس منتصاویر پلیس من

توضیحات

این برنامه امکان استفاده آسان و سریعتر از سرویس ها و خدمات شرکت پژوهش و توسعه ناجی را در اختیار شما قرار می دهد

امکانات موجود در حال حاضر شامل موارد زیر است:

* پلیس + 10

* راهور

* پلیس آگاهی

* پلیس انتظامی

* وظیفه عمومی

تغییرات نسخه اخیر

رفع مشکل لاگین .....

توسعه دهنده

پژوهش و توسعه ناجی