لوگو پرگار

پرگار

تصاویر پرگارتصاویر پرگارتصاویر پرگارتصاویر پرگار

توضیحات

در این برنامه به راحتی قادر خواهید بود تمام فعالیت های سازمانی خود را انجام دهید.

از جمله ویژگی ها :

ارسال پیام پیش نویس و نامه

امضای پیش نویس ها

مشاهده تردد و ده ها قابلیت کاربردی دیگر

تغییرات نسخه اخیر

- اضافه شدن داشبورد

- اضافه شدن زیر سیستم های جدید پرگار


- رفع مشکل کرش شدن برنامه

توسعه دهنده

baridsoft