لوگو پارس‌ یار

پارس‌ یار

تصاویر پارس‌ یارتصاویر پارس‌ یارتصاویر پارس‌ یارتصاویر پارس‌ یار

توضیحات

- امکان انجام امور بانکی برای شرکت‌های حقوقی و دارندگان حساب مشترک بانک پارسیان
- انجام عملیات انتقال وجه داخلی، پایا و ساتنا
- انتقال وجه گروهی
- مشاهده صورت‌حساب و موجودی

تغییرات نسخه اخیر

.

توسعه دهنده

همراه بانک پارسیان