لوگو پارس‌ یار | parsyar

پارس‌ یار | parsyar

5
تصاویر پارس‌ یار | parsyarتصاویر پارس‌ یار | parsyarتصاویر پارس‌ یار | parsyarتصاویر پارس‌ یار | parsyar

توضیحات

- امکان انجام امور بانکی برای شرکت‌های حقوقی و دارندگان حساب مشترک بانک پارسیان

- انجام عملیات انتقال وجه داخلی، پایا و ساتنا

- انتقال وجه گروهی

- مشاهده صورت‌حساب و موجودی

تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

همراه بانک پارسیان