لوگو ویسا | پویش دانشجویی حمایت از حقوق حیوانات

ویسا | پویش دانشجویی حمایت از حقوق حیوانات

تصاویر ویسا | پویش دانشجویی حمایت از حقوق حیواناتتصاویر ویسا | پویش دانشجویی حمایت از حقوق حیواناتتصاویر ویسا | پویش دانشجویی حمایت از حقوق حیواناتتصاویر ویسا | پویش دانشجویی حمایت از حقوق حیواناتتصاویر ویسا | پویش دانشجویی حمایت از حقوق حیوانات

توضیحات

انجمن دانشجویی حمایت از حیوانات، انجمنی است که بدون هیچ چشم داشتی به حیوانات که جزو مهربان ترین آفریده های هستی هستند کمک می‌کند تا آنان نیز از حقوق زندگی بهره مند باشند. در همین زمینه از دوستان عزیز خواهشمندیم تا با کمک های خیرخواهانه خود مرهمی باشند بر زخم های این موجودات مهربان. هر روزه مسائل متعددی پیش می‌آید که متاسفانه بدلیل محدودیت های موجود، به تنهایی از عهده آنها بر نخواهیم آمد. ما همواره از کمک های شما در تمامی زمینه ها سپاس گزاریم و آرزومندیم با همکاری همه‌ی اعضا در راهی که قدم نهاده‌ایم موفق و سربلند باشیم. اولین انجمن دانشجویی حامی حقوق حیوانات (ویسا)

امکانات اپلیکیشن

امکان ثبت نام به عنوان حامی حقوق حیوانات

دریافت مطالب سامانه آموزش

ثبت گزارش آزار حیوانات

سامانه واگذاری

نظرسنجی

تغییرات نسخه اخیر

.

توسعه دهنده

کارن یوسفی