لوگو وان سرت | 1cert

وان سرت | 1cert

تصاویر وان سرت | 1certتصاویر وان سرت | 1certتصاویر وان سرت | 1certتصاویر وان سرت | 1certتصاویر وان سرت | 1cert

توضیحات

وان سرت همراه با کادر جوان خود برای آموزش و آگاه سازی و ارتقاء دانش فنی در زمینه امنیت و جرائم سایبری به عموم مردم ، شرکتها و سازمان ها تـأسیس گردید .

تغییرات نسخه اخیر

ثبت گزارش فعالیت های مجرمانه

دریافت اخبار سایت

نظرسنجی

توسعه دهنده

کارن یوسفی