لوگو طبیبانه

طبیبانه

تصاویر طبیبانهتصاویر طبیبانهتصاویر طبیبانهتصاویر طبیبانه

توضیحات

طبیبانه یک کتابخوان تخصصی پزشکی است که محتوای آموزشی را به به شکل متن، ویس، تصویر و فیلم به شکل هم‌زمان ارائه می‌دهد.
تست‌های تمامی آزمون‌های علوم‌پایه و پره‌انترنی و رزیدنتی را یکجا خواهید داشت

تغییرات نسخه اخیر

.

توسعه دهنده

صادق شفائی