لوگو اطلس سنگ | Atlas Sang

اطلس سنگ | Atlas Sang

تصاویر اطلس سنگ | Atlas Sangتصاویر اطلس سنگ | Atlas Sangتصاویر اطلس سنگ | Atlas Sangتصاویر اطلس سنگ | Atlas Sangتصاویر اطلس سنگ | Atlas Sang

توضیحات

کاتالوگ هوشمند سنگ به عنوان ابزاری کارآمد در معرفی سنگ های ساختمانی شناخته شده است.

کاربر با قراردادن دوربین گوشی بر روی کاتالوگ فیزیکی اطلس سنگ ، به اطلاعات کامل تامین کننده سنگ دسترسی پیدا می نماید.

تغییرات نسخه اخیر

نسخه بروزرسانی شده است .

توسعه دهنده

C1