لوگو اسنپ تپسی | SnappTapsi

اسنپ تپسی | SnappTapsi

تصاویر اسنپ تپسی | SnappTapsiتصاویر اسنپ تپسی | SnappTapsiتصاویر اسنپ تپسی | SnappTapsi

توضیحات

با اپلیکیشن اسنپ تپسی می‌توانید در هر لحظه تفاوت قیمت سرویس‌های این دو شرکت را باهم مقایسه کنید و اگر اپلیکیشن‌های اسنپ و تپسی را بر روی دستگاه خود نصب کرده‌اید، به راحتی وارد این اپلیکیشن‌ها شوید.

تغییرات نسخه اخیر

.

توسعه دهنده

اسنپ تپسی