لوگو آموزش فارسی اول دبستان

آموزش فارسی اول دبستان

تصاویر آموزش فارسی اول دبستانتصاویر آموزش فارسی اول دبستانتصاویر آموزش فارسی اول دبستان

توضیحات

فارسی اول دبستان یکی از مهم‌ترین مباحث این مقطع است و حساسیت بسیار زیادی دارد. شما والدین و دبیران محترم می‌توانید با استفاده از فیلم آموزش فارسی اول دبستان، لوح گسترش این مباحث آموشی را به کودکان خود بیامورزید.


مریم اجاقی در این فیلم آموزشی همه مباحث کتاب فارسی را با بیانی ساده و قابل فهم به کودکان آموزش داده است. بنابراین در صورتی که فرزند شما چندان تسلطی بر مباحث فارسی اول دبستان ندارد، نگران نباشید.

تغییرات نسخه اخیر

بهبود ظاهر گرافیکی و افزایش سرعت برنامه

توسعه دهنده

لوح گسترش